• Facebook
  • Instagram

"TALA FÖR DEM SOM INTE KAN TALA FÖR SIG SJÄLVA" ANIMAL PLANET

pawsofbulgarianewfinaltransparent.png

VÅR VISION

BULSTAT Unified Identification Code/Number (UIC): 205346855. NGO: Malkite Golemi

VÅR VISION

Vår vision är att avsluta lidandet av gatudjur i Bulgarien. Vi vill utbilda människor i hur viktigt det är att kastrera sina djur. Detta kan inte göras utan hjälp av människor med hjärtan av guld.

Green Eyed Cat
Feeding Newborn Kitten

 

För att effektivt få bort gatudjurens lidande måste vi få djuren kastrerade. Detta kräver utbildning och pengar. Många människor vill inte kastrera sitt djur av olika skäl. En av anledningarna är tron att det är fel att ta bort möjligheten att vara förälder genom att kastrera djuret. Men sedan lämnas kattungarna eller valparna att dö i en låda vid soporna. Hur är detta logiskt?

KASTRERING

Vi erbjuder fysisk adoption både i Bulgarien och andra länder.

 

Alla länder har olika adoptions regler.

 

Vänligen kontakta oss om du vill fysiskt adoptera för att få adopteringsprocessen igång.

Feline Friend
White Cat

FYSISK ADOPTION

Vi erbjuder fysisk adoption i Bulgarien såväl som i andra länder.

Hitta det djur du vill fysiskt eller virtuellt adoptera genom att klicka här.

Hittade du ett djur som du skulle vilja adoptera fysiskt? Kontakta oss för att starta adoptionsprocessen.

 

ALLA FYSISKA ADOPTIONER ÄR GRATIS!